Студентські гуртки

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в рамках роботи наукових гуртків, проблемних груп та груп із підготовки до ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. У 2018-2019 навчальному році викладачі факультету керують такими групами та гуртками:

 • Теорія і методика професійної освіти (доктор пед. наук, проф. Ковтонюк М.М.)
 • Конструювання нових математичних об’єктів і моделювання гіперкомплексних числових систем (канд. фіз.-мат. наук, доц. Вотякова Л.А.)
 • Варіаційні методи дослідження рівнянь математичної фізики. Дискретні моделі (канд. фіз.-мат. наук, доц. Бак С.М.)
 • Група з підготовки до ВСО з інформатики (доктор пед. наук, доц. Клочко О.В.)
 • Вибрані питання конструктивної геометрії (канд. пед. наук, доц. Тютюн Л.А.)
 • Вибрані питання комп’ютерного моделювання в математиці (канд. пед. наук, асист. Соя О.М.)
 • Розробка системи підтримки прийняття рішень в педагогічних системах у нечітких умовах (канд. пед. наук, ст. викл. Туржанська О.С.)
 • Група з підготовки до ВСО з математики (канд. фіз.-мат. наук, доц. Бак С.М.)
 • Реалізація математичних методів в табличних процесорах (канд. пед. наук, ст.викл. Ковтонюк Г.М.)
 • Методи математичної статистики у педагогічних дослідженнях (канд. пед. наук, доц. Захарченко Н.В.)
 • Актуальні питання підвищення ефективності навчання математика в школі (доктор пед. наук, проф. Матяш О.І.)
 • Методична компетентність вчителя математики: стан, проблеми формування, завдання розвитку (доктор пед. наук, проф. Матяш О.І.)
 • Застосування прикладних програм в процесі вивчення математики (канд. пед. наук, доц. Коношевський О.Л.)
 • Формування знань учнів з математики в умовах використання сучасних технологій навчання (канд. пед. наук, доц. Михайленко Л.Ф.)
 • Використання засобів інформаційних технологій у процесі навчання математики (канд. пед. наук, ст.викл. Наконечна Л.Й.)
 • Систематизація знань учнів з математики в межах заочної математичної школи (канд. пед. наук, доц. Калашніков І.В.)
 • Прийоми та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики (канд. пед. наук, доц. Воєвода А.Л.)
 • Проблеми оптимізації і навчання штучних нейронних мереж (канд. фіз.-мат. наук, ст.викл. Панасенко О.Б.)
 • Підготовка до Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (канд. фіз-мат. наук, ст.викл. Панасенко О.Б.)
 • Методичні підходи до вивчення фізики в старшій школі (доктор пед. наук, проф. Заболотний В.Ф., канд. пед. наук, доц. Мисліцька Н.А.)
 • Проблемні питання методики навчання фізики в ЗНЗ (канд. пед. наук, доц. Моклюк М.О., доктор пед. наук, доц. Сільвейстр А.М.)
 • Інфографіка та хмарні технології у діяльності вчителя (канд. пед. наук, доц. Копняк Н.Б.)
 • Синергетика і фізика твердого тіла (канд. фіз-мат. наук, доц. Білюк А.І.)
 • Фізичний експеримент в наукових дослідженнях (канд. техн. наук, доц. Мозговий О.В.)
 • Здоров’я, навчання, успіх (канд. техн. наук, доц. Мозговий О.В.)
 • Основи економічної теорії (канд. пед. наук, ст.викл. Буга О.І.)
 • Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності людини (канд. пед. наук, ст.викл. Глуханюк В.М.)
 • Основи винахідницької діяльності (канд. пед. наук, доц. Іванчук А.В.)
 • Заочна школа рукоділля (канд. пед. наук, доц. Марущак О.В.)
 • Застосування комп’ютерних програм у трудовому навчанні учнів (канд. пед. наук, доц. Матвійчук А.Я.)
 • Дослідження історії розвитку Поділля (освіта, культура, мистецтво, персоналії) (канд. мистецтвознавства, доц. Зузяк Т.П.)
 • Технічна творчість учнів (канд. пед. наук, ст.викл. Соловей В.В.)
 • Група з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання (канд. пед. наук, доц. Марущак О.В., канд. пед. наук, ст.викл. Соловей В.В.)
 • Сучасні педагогічні технології підготовки вчителя трудового навчання та технологій на засадах компетентнісного підходу (канд. пед. наук, доц. Цвілик С.Д.)
 • Проектний менеджмент. Управління проектами (канд. пед. наук, ст.викл. Шимкова І.В.)