Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій

Історія факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій розпочалася з часу заснування у м. Вінниці учительського інституту в липні 1912 року. Вже тоді студенти вивчали фізико-математичні дисципліни: арифметику, алгебру, геометрію, тригонометрію, фізику. У 1919 році в інституті було створено три відділення, одне з яких було фізико-математичного спрямування. У 1933 році окремим структурним підрозділом створено фізико-математичний факультет, а у 1981 році — факультет підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці. Саме на їхній базі у 2004 році сформовано підрозділ, який у 2019 році було перейменовано у факультет математики, фізики, комп’ютерних наук та технологій.
Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій надає освітні послуги щодо одержання вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями:

Випускники факультету можуть одержувати додаткові спеціальності та спеціалізації: математика, фізика, інформатика, основи економіки, освітні вимірювання, основи дизайну, основи підприємництва.
У складі факультету чотири кафедри:

Понад 95% викладачів кафедр факультету мають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання доцента або професора.

Забезпечення високого рівня підготовки фахівців є можливим завдяки сучасному матеріально-технічному забезпеченню: на факультеті функціонують комп’ютерні класи, навчальні комплекси на базі мультимедійної дошки, багато сучасних лабораторій, кабінетів, навчальних майстерень.
Органічною складовою діяльності факультету є науково-дослідна робота: викладачі виконують різноманітні наукові проекти, функціонує докторантура та аспірантура, регулярно проводимо представницькі наукові форуми Всеукраїнського та міжнародного рівня. Студенти факультету протягом останнього десятиріччя отримали понад 100 дипломів, грамот, відзнак на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт з математики, фізики, технологічної освіти.
Активно працює студентське самоврядування та профспілкова організація. Студенти факультету беруть активну участь в організації конкурсів художньої самодіяльності, благодійних акцій, різноманітних мистецьких, просвітницьких, розважальних та спортивних заходів («Козацькі розваги», «Дари Подільської природи», «Міс факультету», «Містер факультету», турніри КВК та інші). Студентська молодь має можливість розвивати свої здібності в різноманітних гуртках і спортивних секціях, активно займатись спортом.