Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій»

28 листопада 2018 року на базі кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності факультету математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій». В роботі конференції взяли участь 168 молодих учених та здобувачів вищої освіти, в тому числі 89 учасників з інших міст України, що представляли такі навчальні заклади та установи: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Григоровича Шевченка; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Вінницький національний технічний університет; Львівський національний лісотехнічний університет; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди; Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»; Інститут модернізації змісту освіти, м. Київ.

На пленарних та секційних засіданнях конференції обговорювались актуальні психолого-педагогічні проблеми графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій у закладах вищої освіти, узагальнювались на напрацьовувались теоретико-методологічні засади формування інтегральної та графічної компетентностей та їхніх складових у майбутніх учителів трудового навчання та технологій, інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології професійної та графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, розглядались методичні аспекти проектування змісту графічної підготовки учнів середньої та профільної школи, проблеми підготовки педагога як фахівця, здатного до формування графічних компетентностей учнів середньої і професійної школи, здійснення міждисциплінарних зв’язків та узагальнення професійно-значущих аспектів знань і досвіду, саморозвитку професійної компетентності у контексті соціокультурного простору, діяльність якого не обмежується знаннями обраного предмета. Конференція визначила тематику актуальною і такою, що заслуговує на подальше вивчення науковцями стану та перспектив графічної складової професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій та інших фахівців галузі 01 Освіта/ Педагогіка у вищих закладах освіти.

Важливим напрямом подальших досліджень визначено розгляд проблем, пов’язаних з теоретичними та практичними аспектами графічної підготовки в освітніх установах різних типів, розвитку загальної, професійної та графічної культури, світоглядних орієнтирів і духовних цінностей; методичними аспектами застосування графічних засобів та інструментарію у професійній підготовці фахівців галузі 01 Освіта/Педагогіка, упровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовку майбутніх учителів трудового навчання та технологій, на наступних науково-практичних конференціях на базі кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Завантажити збірник наукових праць 

Previous Article
Next Article