Інтернет-конференція „Актуальні проблеми математики, фізики і комп’ютерних наук”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у міжуніверситетській науково-практичній Інтернет-конференції „Актуальні проблеми математики, фізики і комп’ютерних наук”, яка відбудеться 9 червня 2022 року в режимі онлайн-конференції.

Тематика конференції:

1. Актуальні проблеми математики та інформатики.
2. Актуальні проблеми методики навчання математики.
3. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики, астрономії.

Для участі необхідно до 6 червня 2022 року подати статтю, заповнивши електронну анкету: https://forms.gle/JJ7iLrny3EoaELZy6

Шаблон статті з відповідним форматуванням тексту можна завантажити тут:
https://drive.google.com/drive/folders/11CsC8QApe_iMXGgaTYeOBdpDkSAHtnih?usp=sharing

Електронний макет збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті факультету математики, фізики і комп’ютерних наук, а також його можна буде завантажити за покликанням:
https://drive.google.com/drive/folders/1S8aqvmpPm9YPhMq2agrw5HZ2Ent-eHmU?usp=sharing

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

 

Вимоги до оформлення статті

У верхній частині аркуша по правому краю друкуються ім’я та прізвища авторів жирними літерами. Через рядок по центру жирними прописними літерами друкується назва статті. Нижче через один рядок надається анотація і ключові слова українською мовою. Далі через один рядок друкується основний текст статті. Зміст статті вибудувати згідно структурних компонентів: постановка проблеми, мета даної публікації, виклад основного матеріалу, висновки.
обсяг5-8 повних сторінок (разом з анотаціями та ключовими словами);
формат аркуша паперу – А4;
орієнтація – книжна;
поля: усі по 2,5 см;
текст – редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту: основний текст – 14 pt, анотації – 12 pt, література – 12 pt;
міжрядковий інтервал: для основного тексту – 1,5, для анотацій та літератури – 1,0;
абзацний відступ – 1,25 см;
рисунки –у форматі JPG. Ілюстрації розміщуються симетрично на аркуші. Під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст), наприклад: «Рис. 1. Графік залежності....». Назва рисунка: шрифт «Times New Roman», розмір 14 pt, звичайний, розміщення по центру, симетрично на аркуші. Рисунок повинен бути високої якості з можливістю редагувати його розмір, складові частини та елементи, текст в ньому без викривлення пропорцій. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті;
формули набирати в редакторі MathType або Microsoft Equation з використанням лише латинських та грецьких літер. Кожна формула набирається як один об’єкт (звичайний – 14 pt; великий індекс – 10 pt; дрібний індекс – 8 pt; великий символ – 16 pt; дрібний символ – 8 pt.). Стиль (шрифт) формул «Times New Roman», розмір 14 pt, розміщення по центру, симетрично на аркуші. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках порядковою нумерацією;
таблиці розташовувати в межах тексту. Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацу. Наприклад: «Таблиця 1. Технічні характеристики …». Назва таблиці: шрифт «Times New Roman» розмір 14 pt, звичайний;
посилання на використані джерела – у квадратних дужках;
список використаних джерел (через рядок після тексту, подається за алфавітом). Бібліографічний опис списку використаних джерел оформляти за вимогами ДСТУ 8302:2015: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf.
У кінці статті через один рядок друкується її назва, анотації та ключові слова англійською мовою.
Текст статті подальшому редагуванню і виправленню не підлягає. За невиконання умов підготовки матеріалів вони надруковані не будуть. За зміст публікацій та достовірність викладення матеріалів несе відповідальність автор.

Оргкомітет

Previous Article
Next Article