Критерії оцінювання

Критерії оцінювання (заочний тур)
Критерії оцінювання конкурсної роботи (максимальна кількість балів – 50):

  1. Складність персонажу чи архітектурної споруди. (10 балів)
  2. Складність деталей, вузлів, елементів, що входять у виріб. (10 балів)
  3. Творчий підхід у розробці та створенні моделі. (10 балів)
  4. Унікальність моделі, її складових частин, чи різні види модифікацій з метою покращення будь-яких властивостей. (10 балів)
  5. Наочність та якість моделі. Рівень реалістичності моделі. (10 балів)

 Критерії оцінювання (очний тур)
І етап. Захист конкурсної роботи заочного туру
Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 20):

  1. Презентація роботи (дизайнерське рішення супровідних матеріалів, скріншоти розробки моделі, відео тощо). Презентацію потрібно розробити в програмі MS PowerPoint. (10 балів)
  2. Самостійність роботи. Відповіді на запитання. (10 балів)

ІІ етап. Виконання завдання з 3D-моделювання ергономічного оформлення частин тіла людини (учасникам буде надано файл, отриманий за допомогою сканування тіла людини)Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 30):

  1. Складність моделі, вузлів, елементів, що входять у виріб. (10 балів)
  2. Обґрунтування застосовуваних конструкторських рішень. (10 балів)
  3. Художній дизайн. (10 балів)