Творчий конкурс: вимоги до конкурсних робіт

На І (заочний) тур Конкурсу подаються авторські самостійно розроблені роботи жителів Вінницької територіальної громади за темами Конкурсу. Роботи, які мають ознаки запозичення, зокрема, взяті з мережі Інтернет або з інших джерел, порушують принципи академічної доброчесності, містять елементи неетичного змісту та ненормативну лексику, до Конкурсу не допускаються.

Кожна конкурсна робота може мати лише одного автора.
Конкурсна робота оформлюється відповідно до таких вимог:

1)  розмір моделі не повинен перевищувати 20х20х20 см;
2)  макет моделі повинен бути адаптований для 3D друку;
3)  товщина стінок не менше 2 мм;
4)  точність (мінімальна відстань між замкненими частинами): 0.4 мм;
5)  економічність друку;
6)  модель з достатньою кількістю полігонів, верхня межа 20000;
7)  при створенні округлих форм модель слід робити з високою роздільною здатністю, тобто з великою кількістю полігонів в місцях заокруглень;
8)  всі грані моделі повинні бути розгорнуті нормалями назовні (лицьовою стороною);
9)    необхідна повністю замкнута геометрія. Не допускається залишати елементи з роз’єднаними гранями нульової товщини.

Формат файлів підсумкової 3D-моделі: OBJ + STL.

Теми конкурсних робіт І (заочного туру)

Теми Опис
Персонажі: люди Фігури видатних людей, що були або є мешканцями м. Вінниці або Вінниччини
Персонажі: тварини; казкові персонажі Фігури тварин або казкових персонажів
Архітектура Архітектурні або інші знакові споруди м. Вінниці