Перше інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний технічний університет
Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
(Республіка Польща)

Державний університет імені Моргана (США)
Келецький університет імені Яна Кохановського
(Республіка Польща)
Мадридський політехнічний університет (Іспанія)
Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.), що відбудеться 20-21 травня 2021 року на базі факультету математики, фізики і комп’ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Тематичні напрями конференції:

1. Сучасні проблеми математики. (Фізико-математичні науки)
2. Сучасні проблеми інформатики. (Технічні науки)
3. Математичне та комп’ютерне моделювання. (Фізико-математичні і технічні науки)
4. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти. (Педагогічні науки)
5. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики. (Педагогічні науки)
6. Моніторинг якості освіти: засоби та технології. (Педагогічні науки)
7. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти. (Педагогічні науки)

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Умови участі в роботі конференції
Участь в конференції безкоштовна. Для участі у роботі конференції необхідно до 14 травня 2021 року зареєструватися за посиланням https://forms.gle/aQ41vdb6sKvpeGX59, в реєстраційній формі додати файл тез (Last name_abstacts.doc), оформлених відповідно до вимог.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • обсяг – 1-3 повні сторінки;
 • формат аркуша паперу – А4;
 • орієнтація – книжкова;
 • поля: усі по 2 см;
 • шрифт – Times New Roman, 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • рисунки – у форматі JPG;
 • формули набирати в редакторі MathType або Microsoft Equation кеглем 14 пт;
 • посилання на використані джерела у квадратних дужках;
 • список використаних джерел (через рядок після тексту тез, за абеткою, оформлений відповідно до вимог, кегль 12 пт, інтервал -1).

Шапка, анотації, ключові слова і література мають бути англійською, основний текст тез (між ключовими словами і літературою) може бути або англійською, або українською, або польською.
Шаблон тез можна завантажити тут.

Електронні варіанти тез і збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті конференції.
За матеріалами конференції планується підготовка та видання колективної монографії і чергових випусків збірників наукових праць: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (фахове видання категорії Б, вимоги до оформлення статей розміщено на сайті https://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php), «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» (фахове видання категорії Б, вимоги на сайті http://mcm-math.kpnu.edu.ua/), «Вісник Львівського університету. Серія: механіко-математична» (фахове видання категорії Б, вимоги на сайті http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/index). Учасники конференції можуть за бажанням подати свої матеріали до згаданих монографії та збірників наукових праць.
Усі учасники конференції отримають електронний варіант сертифіката учасника на 24 години.

Наші контакти:
E-mail: kafmathinf@vspu.edu.ua
+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович