Організаційний комітет

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний технічний університет
Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
(Республіка Польща)

Державний університет імені Моргана (США)
Келецький університет імені Яна Кохановського
(Республіка Польща)
Мадридський політехнічний університет (Іспанія)
Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Заступник голови організаційного комітету

Бак Сергій Миколайович, д. ф.-м. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Секретарі конференції

Ковтонюк Галина Миколаївна, к. пед. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Леонова Іванна Миколаївна, старший лаборант, асистент кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Відповідальний за технічну підтримку сайту конференції

Поліщук Віталій Олегович, завідувач лабораторіями кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Члени організаційного комітету

Бугрій Олег Миколайович, д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Захарченко Наталія Вікторівна, к. пед. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Кирилащук Світлана Анатоліївна, к. пед. н., доц., декан факультету інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна)

Клочко Оксана Віталіївна, д. пед. н., проф., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Кватернюк Олена Євгенівна, к. т. н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Косовець Олена Павлівна, к. пед. н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Крупський Ярослав Володимирович, к. пед. н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., проф., завідувач кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна)

Подолянчук Станіслав Вікторович, к. ф.-м. н., доц., декан факультету математики, фізики і комп’ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Семенець Дмитро Анатолійович, к. т. н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Соя Олена Миколаївна, к. пед. н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Туржанська Оксана Степанівна, к. пед. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Тютюн Любов Андріївна, к. пед. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Щирба Віктор Самуїлович, к. ф.-м. н., проф., декан фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Наші контакти:
E-mail: kafmathinf@vspu.edu.ua
+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович