Програмний комітет

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний технічний університет
Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
(Республіка Польща)

Державний університет імені Моргана (США)
Келецький університет імені Яна Кохановського
(Республіка Польща)
Мадридський політехнічний університет (Іспанія)
Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету

Лазаренко Наталія Іванівна, д. пед. н., проф., ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Заступник голови програмного комітету

Коломієць Алла Миколаївна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф., проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Члени програмного комітету

Бак Сергій Миколайович, д. ф.-м. н., доц., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Барболіна Тетяна Миколаївна, д. ф.-м. н., доц., декан фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна)

Бокало Микола Михайлович, д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Бугрій Олег Миколайович, д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Грушко Олександр Володимирович, д. т. н., проф., завідувач кафедри опору матерiалiв та прикладної механiки Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна)

Гуревич Роман Семенович, академік НАПН України, д. пед. н., проф., директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Євтух Микола Борисович, академік НАПН України, д. пед. н., проф., Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна)

Кашуба Світлана, д., проф., директор Європейського інституту Університету економіки в Бидгощі (м. Бидгощ, Республіка Польща)

Клочко Віталій Іванович, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф., Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Клочко Оксана Віталіївна, д. пед. н., проф., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Конет Іван Михайлович, д. ф.-м. н., проф., проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Кушнір Роман Михайлович, академік НАН України, д. ф.-м. н., проф., директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів, Україна)

Лисік Гжегож, д. габ., проф., директор інституту математики Келецького університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща)

Лопушанський Олег Васильович, д. ф.-м. н., проф., декан математично-природничого факультету Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща)

Луенго Девід, д. н., проф., Мадридський політехнічний університет (м. Мадрид, Іспанія)

Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., проф., завідувач кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна)

Панков Марк Олександрович, д. ф.-м. н., д. габ., проф., Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (м. Ольштин, Республіка Польща)

Пелих Володимир Олександрович, д. ф.-м. н., с. н. с., заступник директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів, Україна)

Петрук Віра Андріївна, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, д. пед. н., проф., Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Працьовитий Микола Вікторович, д. ф.-м. н., проф., декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Слюсарчук Василь Юхимович, член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., проф., Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне, Україна)

Федорчук Володимир Анатолійович, д. т. н., проф., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Хом’юк Ірина Володимирівна, д. пед. н., проф., Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна)

Наші контакти:
E-mail: kafmathinf@vspu.edu.ua
+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович