Друге інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний технічний університет
Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я. С. Підстригача НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
(Республіка Польща)

Державний університет імені Моргана (США)
Келецький університет імені Яна Кохановського
(Республіка Польща)
Мадридський політехнічний університет (Іспанія)
Університет економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.), що відбудеться 20-21 травня 2021 року на базі факультету математики, фізики і комп’ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Тематичні напрями конференції:

 1. Сучасні проблеми математики. (Фіз.-мат. науки)
 2. Сучасні проблеми інформатики. (Техн. науки)
 3. Математичне та комп’ютерне моделювання. (Фіз.-мат. і технічні науки)
 4. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти. (Педагогічні науки)
 5. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики. (Педагогічні науки)
 6. Моніторинг якості освіти: засоби та технології. (Педагогічні науки)
 7. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти. (Педагогічні науки)

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Умови участі в роботі конференції
Участь в конференції безкоштовна. Для участі у роботі конференції необхідно до 14 травня 2021 року зареєструватися за посиланням https://forms.gle/aQ41vdb6sKvpeGX59, в реєстраційній формі додати файл тез (Last name_abstracts.doc), оформлених відповідно до вимог.  

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • обсяг – 1-3 повні сторінки;
 • формат аркуша паперу – А4;
 • орієнтація – книжкова;
 • поля: усі по 2 см;
 • шрифт – Times New Roman, 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • рисунки – у форматі JPG;
 • формули набирати в редакторі MathType або Microsoft Equation кеглем 14 пт;
 • посилання на використані джерела у квадратних дужках;
 • список використаних джерел (через рядок після тексту тез, за абеткою, оформлений відповідно до вимог, кегль 12 пт, інтервал -1).

Шапка, анотації, ключові слова і література мають бути англійською, основний текст тез (між ключовими словами і літературою) може бути або англійською, або українською, або польською.

Шаблон тез можна завантажити тут.
Електронні варіанти тез і збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті конференції https://fmft.vspu.edu.ua/mainu/.

За матеріалами конференції планується підготовка та видання колективної монографії і чергових випусків збірників наукових праць: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (фахове видання категорії Б, вимоги до оформлення статей розміщено на сайті https://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php), «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» (фахове видання категорії Б, вимоги на сайті http://mcm-math.kpnu.edu.ua/), «Вісник Львівського університету. Серія: механіко-математична» (фахове видання категорії Б, вимоги на сайті http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/index). Учасники конференції можуть за бажанням подати свої матеріали до згаданих монографії та збірників наукових праць.
Усі учасники конференції отримають електронний варіант сертифіката учасника на 24 години.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету

Лазаренко Наталія Іванівна, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна).

Заступник голови програмного комітету

Коломієць Алла Миколаївна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф. (м. Вінниця, Україна).

Члени програмного комітету

Бак Сергій Миколайович, д. ф.-м. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Барболіна Тетяна Миколаївна, д. ф.-м. н., доц. (м. Полтава, Україна); Бокало Микола Михайлович, д. ф.-м. н., проф. (м. Львів, Україна); Бугрій Олег Миколайович, д. ф.-м. н., проф. (м. Львів, Україна); Грушко Олександр Володимирович, д. т. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Гуревич Роман Семенович, академік НАПН України, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Євтух Микола Борисович, академік НАПН України, д. пед. н., проф. (м. Київ, Україна); Кашуба Світлана, д. н., проф. (м. Бидгощ, Республіка Польща); Клочко Віталій Іванович, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Клочко Оксана Віталіївна, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Конет Іван Михайлович, д. ф.-м. н., проф. (м. Кам’янець-Подільський, Україна); Кушнір Роман Михайлович, академік НАН України, д. ф.-м. н., проф. (м. Львів, Україна); Лисік Гжегож, д. габ., проф. (м. Кельце, Республіка Польща); Лопушанський Олег Васильович, д. ф.-м. н., проф. (м. Жешув, Республіка Польща); Луенго Девід, д. н., проф. (м. Мадрид, Іспанія); Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Панков Марк Олександрович, д. ф.-м. н., д. габ., проф. (м. Ольштин, Республіка Польща); Пелих Володимир Олександрович, д. ф.-м. н., с. н. с. (м. Львів, Україна); Петрук Віра Андріївна, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Працьовитий Микола Вікторович, д. ф.-м. н., проф. (м. Київ, Україна); Слюсарчук Василь Юхимович, член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., проф. (м. Рівне, Україна); Федорчук Володимир Анатолійович, д. т. н., проф. (м. Кам’янець-Подільський, Україна); Хом’юк Ірина Володимирівна, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна).

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, д. пед. н., к. ф.-м. н., проф. (м. Вінниця, Україна).

Заступник голови організаційного комітету

Бак Сергій Миколайович, д. ф.-м. н., доц. (м. Вінниця, Україна).

Секретарі конференції

Ковтонюк Галина Миколаївна, к. пед. н., доц. (м. Вінниця, Україна);

Леонова Іванна Миколаївна (м. Вінниця, Україна).

Відповідальний за технічну підтримку сайту конференції

Поліщук Віталій Олегович (м. Вінниця, Україна).

Члени організаційного комітету

Бугрій Олег Миколайович, д. ф.-м. н., проф. (м. Львів, Україна); Захарченко Наталія Вікторівна, к. пед. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Кирилащук Світлана Анатоліївна, к. пед. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Клочко Оксана Віталіївна, д. пед. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Кватернюк  Олена Євгенівна, к. т. н. (м. Вінниця, Україна); Косовець Олена Павлівна, к. пед. н. (м. Вінниця, Україна); Крупський Ярослав Володимирович, к. пед. н. (м. Вінниця, Україна); Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., проф. (м. Вінниця, Україна); Подолянчук Станіслав Вікторович, к. ф.-м. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Семенець Дмитро Анатолійович, к. т. н. (м. Вінниця, Україна); Соя Олена Миколаївна, к. пед. н. (м. Вінниця, Україна); Туржанська Оксана Степанівна, к. пед. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Тютюн Любов Андріївна, к. пед. н., доц. (м. Вінниця, Україна); Щирба Віктор Самуїлович, к. ф.-м. н., проф. (м. Кам’янець-Подільський, Україна).

 

Адреса оргкомітету

Кафедра математики та інформатики, факультет математики, фізики і комп’ютерних наук, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, корпус № 3, м. Вінниця, 21001.
E-mail: kafmathinf@vspu.edu.ua

Контактні телефони:

+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович

Наші контакти:
E-mail: kafmathinf@vspu.edu.ua
+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович