Популярні питання

Яким чином можна подати заяву на вступ до вашого університету?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім визначених у пункті 1 розділу VI Правил прийому випадків, подають заяви з 10 до 22 липня тільки в електронній формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Чи можна вступати до вашого університету за сертифікатами ЗНО минулих років?

Так, можна. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.

Чи можна поступати до вашого університету без сертифікатів ЗНО?

Можна за результатами вступних випробувань, якщо

1) ви маєте спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктами 1 – 6 розділу VIII Правил прийому у 2019 році http://vspu.edu.ua/content/reception/vstup2019/nruls.pdf;
2) ви особа, яка здобула ступінь вищої освіти бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і поступаєте для здобуття ступеня вищої освіти магістра;
3) ви особа, яка здобула ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і поступаєте для здобуття ступеня доктора філософії;
4) ви особа, що вступає для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за іншою спеціальністю, і здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобуваєте його не менше одного року та виконуєте у повному обсязі індивідуальний навчальний план;
5) ви особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, та поступає на другий (третій) курс або на перший курс зі скороченим терміном навчання.

Чи надається студентам ФМФКНТ гуртожиток і яка вартість проживання у ньому?

Так, надається. Вартість проживання у першому півріччі 2019 року складала 520 гривень.

Яка вартість навчання у вас на факультеті?

На СВО бакалавра: 12000 грн. за рік на денній формі навчання; 8000 грн. за рік на заочній формі навчання. На СВО магістра: 16000 грн. за рік на денній та заочній формі навчання.

За якими спеціальностями здійснюється підготовка на кафедрах факультету?

На кафедрах факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій підготовка майбутніх фахівців здійснюється за такими спеціальностями:

 • 014.04. Середня освіта (математика)
 • 014.08. Середня освіта (фізика)
 • 014.09. Середня освіта (інформатика)
 • 014.10. Середня освіта (трудове навчання та технології)
 • 015.16. Професійна освіта (сфера обслуговування)
 • 111. Математика
 • 124. Системний аналіз

Більш детальну інформацію для кожної спеціальності можна отримати на вкладниці Спеціальності та в Додатку 3 і в Додатку 7 Правил прийому до ВДПУ у 2018 році.

Як балансується остаточно конкурсний бал при вступі на спеціальності факультету?

При вступі на всі спеціальності факультету остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК для педуніверситету дорівнює 1,02;
 • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 або 2 на спеціальності факультету, які передбачені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 1 до Правил прийому у 2018 році) та 1,00 в інших випадках.

Які переваги при вступі мають абітурієнти з сільської місцевості?

Для абітурієнтів з сільської місцевості остаточно конкурсний бал балансується (множиться) на сільський (СК) коефіцієнт, який дорівнює 1,02, для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,05 – для спеціальностей, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 1 до Правил прийому у 2019 році).

Які переваги при вступі мають абітурієнти, які уклали угоди про відпрацювання у сільській місцевості?

Для абітурієнтів, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту” першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05, та 1,00 в інших випадках.

Які особливості вступу для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста?

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (для факультету – це спеціальності 014.04. Середня освіта (математика); 014.08. Середня освіта (фізика); 014.09. Середня освіта (інформатика); 014.10. Середня освіта (трудове навчання та технології); 111 Математика, 015.16 Професійна освіти (сфера обслуговування)).
Для таких осіб встановлюється додаткове вступне випробування, що передує вступним екзаменом.
Більш детальну інформацію для кожної спеціальності можна отримати на вкладниці Спеціальності або в Додатку 7 Правил прийому до ВДПУ у 2019 році.

Які можливості вступу для абітурієнтів, які мають диплом бакалавра?

Особа може вступити до ВДПУ ім. М. Коцюбинського для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (для факультету – це спеціальності 014.04. Середня освіта (математика); 014.08. Середня освіта (фізика); 014.09 Середня освіта (інформатика); 014.10. Середня освіта (трудове навчання та технології); 111 Математика), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.
Більш детальну інформацію для кожної спеціальності можна отримати на вкладниці Спеціальності або в Додатку 7 Правил прийому до ВДПУ у 2019 році.

Які сертифікати ЗНО необхідно подавати для вступу на спеціальності факультету?

Для вступу на спеціальності факультету необхідно подати сертифікати ЗНО з таких предметів:

Математика: для всіх спеціальностей, крім спеціальності 015.06 Професійна освіта (сфера обслуговування):

   • географія – бюджетна конкурсна пропозиція;
   • Історія України – небюджетна конкурсна пропозиція.

Українська мова та література – для всіх спеціальностей

Історія України або Інозема мова або Фізика або Біологія (в залежності від спеціальності)

Більш детальну інформацію для кожної спеціальності можна отримати на вкладниці Спеціальності або в Додатку 3 Правил прийому до ВДПУ у 2019 році.