Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь

Бакалавр

Магістр

Форма навчання

денна, заочна

денна, заочна

Термін навчання

3 р. 10м.

1 р. 4 м.

Ліцензований обсяг

денна – 60, заочна – 20

денна – 30, заочна – 40

Освітні програми

Середня освіта. Математика, інформатика

Середня освіта. Математика, інформатика.
Середня освіта. Математика, фізика

Державне замовлення

денна - 29 (прогноз)

денна - 14 (прогноз)

Вступ

на основі повної загальної середньої освіти
ЗНО:
1. Математика (0,45)
2. Українська мова та література (0,2)
3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія (0,2)
4. Атестат (0,1)
5. Підготовчі курси (0,05)

на основі ОКР молодшого спеціаліста та для осіб, які здобувають ОС бакалавра ЗНО:
1. Українська мова
2. Математика або історія України
Вступний іспит – Математика (усно)

на основі ОС бакалавра, ОКР спеціаліста та ОС магістра:

1. Іноземна мова (ЄВІ)
2. Математика та методика навчання математики (усно)

 

Оцінка за інші показники конкурсного відбору, яка враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), та навчальні і наукові досягнення вступника.

Статистика вступу

Основні дисципліни

Лінійна алгебра, Алгебра і теорія чисел, Математична логіка, Елементарна математика, Методика навчання математики, Основи педагогічної майстерності, Диференціальна геометрія і топологія, Теорія ймовірностей і математична статистика, Комплексний аналіз, Диференціальні рівняння, Математичний аналіз, Інформатика, Аналітична геометрія

Теорія і методика навчання алгебри в профільній школі, Методика навчання математики у вищій школі, Теорія і методика навчання стереометрії, Теорія і практика математичних олімпіад, Підготовка грантових проектів, Математико-статистичні методи в освіті, WEB-програмування

Працевлаштування

Підприємництво, бізнес. Управління (менеджер, фахівець зі статистики, фахівець органів державного управління). ІТ-галузь та банківська сфера (програміст, фахівець сфери захисту інформації, системного адміністрування). Наукові установи (науковий співробітник). Освітня галузь (вчитель, викладач, педагогічний працівник):

  • загальноосвітні навчальні заклади;
  • ліцеї, гімназії;
  • професійно-технічні навчальні заклади;
  • вищі навчальні заклади.

Додаткова інформація

Остаточний конкурсний бал множиться на:

  • регіональний коефіцієнт 1,02;
  • галузевий коефіцієнт 1,02 (для заяв з приорітетністю 1 та 2);
  • сільський коефіцієнт 1,05 (для осіб, які здобули освіту на території сіл у рік вступу).