Спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь

Бакалавр

Магістр

Форма навчання

денна

денна

Термін навчання

3 р. 10м.

1 р. 4 м.

Ліцензований обсяг

денна – 50

денна – 25

Освітні програми

Середня освіта. Фізика, інформатика

Середня освіта. Фізика,природознавство

Державне замовлення

12 (прогноз)

6 (прогноз)

Вступ

на основі повної загальної середньої освіти
ЗНО:
1. Математика (0,3)
2. Українська мова та література (0,28)
3. Історія України або іноземна мова, або географія або біологія, або фізика або хімія (0,3)
4. Атестат (0,1)
5. Підготовчі курси (0,02)

на основі ОКР молодшого спеціаліста та для осіб, які здобувають ОС бакалавра
ЗНО:
1. Українська мова.
2. Математика або історія України
Вступний іспит – Фізика (усно)

на основі ОС бакалавра, ОКР спеціаліста та ОС магістра:
1. Іноземна мова (ЄВІ)
2. Фізика

Оцінка за інші показники конкурсного відбору, яка враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), та навчальні і наукові досягнення вступника.

Статистика вступу

Основні дисципліни

Загальна фізика, Експериментальна фізика, Теоретична фізика, Методика навчання фізики, Астрономія, Історія фізики і астрономії, Практикум розв’язування фізичних задач, Технології навчання фізики, Основи радіотехніки та сучасної електроніки, Інформаційно-комунікаційні технології

Основи сучасної фізики і техніки, Комп’ютерне моделювання у фізиці, Методика навчання фізики в профільній школі, Методика навчання астрономії, Астрофізика, Сучасне природознавство, Основи конструювання та використання робототехніки, ІКТ в наукових дослідженнях

Працевлаштування

Підприємництво, бізнес. Управління (менеджер, фахівець зі статистики, фахівець органів державного управління). Наукові установи (науковий співробітник, фізик). Освітня галузь (вчитель, викладач, методист, педагогічний працівник).Загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї, гімназі. ІТ-галузь (програміст, фахівець сфери захисту інформації, системного адміністрування).:

  • професійно-технічні навчальні заклади;
  • вищі навчальні заклади;
  • заклади позашкільної освіти.

Додаткова інформація

Остаточний конкурсний бал множиться на:

  • регіональний коефіцієнт 1,02;
  • галузевий коефіцієнт 1,02 (для заяв з приорітетністю 1 та 2);
  • сільський коефіцієнт 1,05 05 (для осіб, які здобули освіту на території сіл у рік вступу).