Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь

Бакалавр

Магістр

Форма навчання

денна

денна, заочна

Термін навчання

3 р. 10м.

1 р. 4 м.

Ліцензований обсяг

денна – 25

денна – 12, заочна – 13

Освітні програми

Середня освіта. Інформатика, математика

Середня освіта. Інформатика, математика

Державне замовлення

денна - 18 (прогноз)

денна - 5 (прогноз)

Вступ

на основі повної загальної середньої освіти
ЗНО:
1. Математика (0,4)
2. Українська мова та література (0,24)
3. Історія України або іноземна мова, або географія або біологія, або фізика  або хімія (0,24)
4. Атестат (0,1)
5. Підготовчі курси (0,02)

на основі ОКР молодшого спеціаліста та для осіб, які здобувають ОС бакалавра
ЗНО:
1. Українська мова
2. Математика або історія України
Вступний іспит – Інформатика (усно)

на основі ОС бакалавра, ОКР спеціаліста та ОС магістра:
1. Іноземна мова (ЄВІ)
2. Інформатика та методика навчання інформатики (усно)

Оцінка за інші показники конкурсного відбору, яка враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), та навчальні і наукові досягнення вступника.

Статистика вступу

Основні дисципліни

Вища алгебра, Вища геометрія, Елементарна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Математичний аналіз, Диференціальні рівняння, Основи програмної інженерії, Архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, Дискретна математика, Програмування, WEB-програмування, Операційні системи та системне програмування, Теорія та проектування баз даних

Теорія і методика навчання інфрматики в закладах загальної середньої освіти, Інтегровані середовища розробки та системи візуального програмування, Динамічні структури даних, Системний аналіз та моделювання, Розробка мобільних застосунків, Методика навчання інформатики у вищій школі, Системна інтеграція та адміністрування, Адміністрування комп'ютерних мереж, Теорія прийняття рішень, Системи підримки прийняття рішень

Працевлаштування

Підприємництво, бізнес. Управління (менеджер, фахівець зі статистики, фахівець органів державного управління). ІТ-галузь та банківська сфера (програміст, фахівець сфери захисту інформації, системного адміністрування). Наукові установи (науковий співробітник). Освітня галузь (вчитель, викладач, педагогічний працівник):

  • загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї, гімназії;
  • професійно-технічні навчальні заклади;
  • вищі навчальні заклади;
  • заклади позашкільної освіти.

Додаткова інформація

Остаточний конкурсний бал множиться на:

  • регіональний коефіцієнт 1,02;
  • галузевий коефіцієнт 1,02 (для заяв з приорітетністю 1 та 2);
  • сільський коефіцієнт 1,05 (для осіб, які здобули освіту на території сіл у рік вступу).