Статистика вступу: спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)