Здобутки

Факультет математики, фізики і комп’ютерних наук

Факультет математики, фізики і комп’ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є одним з лідерів освітянської галузі не лише Вінницької області, а й усієї України. Структурний підрозділ на високому рівні забезпечений науково-педагогічними кадрами: 95% викладачів мають науковий ступінь та (або) вчене звання, а кожен шостий викладач є доктором педагогічних наук. За результатами вступної кампанії 2019 року за більшістю спеціальностей факультет увійшов до п’ятірки кращих університетів України.
Упродовж багатьох років факультет здійснює підготовку вчителів математики, фізики, інформатики, трудового навчання та технологій, фахівців у галузі математики та професійної освіти, використовуючи при цьому інноваційні методики та сучасні технології навчання. Все це забезпечує справді європейську якість вищої освіти, тому наші випускники постійно перемагають у престижних національних конкурсах. Факультет динамічно розвивається, постійно розширюючи перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей. Так, у 2019 році вперше здійснено набір на спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та «Системний аналіз».
Велику увагу приділяємо науково-дослідній роботі: викладачі проводять наукові дослідження з актуальних наукових проблем, видаючи монографії та публікуючи результати у провідних наукових виданнях, в тому числі тих, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Активно розвиваємо міжнародне співробітництво: біля половини викладачів факультету упродовж останніх п’яти років пройшли міжнародне стажування у провідних закордонних університетах. Наші студенти в рамках програм академічної мобільності навчались (навчаються) в університетах Польщі та Китайської Народної Республіки. Постійно організовуємо різноманітні конференції, семінари, студентські олімпіади, зокрема, Всеукраїнську Олімпіаду геометричної творчості імені В. Ясінського, Всеукраїнську олімпіаду з програмування.
Упродовж останніх двох десятиріч студенти факультету неодноразово ставали переможцями й призерами різноманітних олімпіад і конкурсів, отримали близько 200 дипломів, грамот, відзнак. Лише у 2019 році 11 студентів факультету стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Бойчук Д., Михайлюк О., Ткаченко С. І місце на ІІ етапі і ІІІ місце на третьому етапі з програмування; Семенюк Д. 1 місце з фізики; Остаповець Б. 3 місце з трудового навчання і технологій) і призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт (Смірнова А., Руденко С. диплом 2 ступеня, Інформатика і кібернетика; Ткаченко С. диплом 3 ступеня, Математика та статистика; Олішевська Ю. диплом 3 ступеня, Фізика і астрономія; Бірюк О. диплом 3 ступеня, Технологічна освіта; Юрков О. диплом 3 ступеня, Технологічна освіта). Крім того, команда студентів Бойчук Д., Ткаченко С., Люлько Ю. виборола 1 місце серед педагогічних університетів на 13-й міжнародній олімпіаді з програмування на кубок академіка І. Векуа.
Високий науковий потенціал, постійних пошук нових напрямків освітньої та наукової діяльності, гармонійне поєднання зусиль викладачів та студентів дозволяє нам з оптимізмом дивитись у майбутнє.