Сторінка абітурієнта


Цікаво й насичено проходить студентське життя майбутніх учителів інформатики та математики, а також студентів спеціальності математика на Факультеті математики, фізики і комп’ютерних наук.

З ПРАВИЛАМИ ВСТУПУ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ ТУТ https://vspu.edu.ua/?p=abiturientu


Бакалавр

111 Математика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАТЕМАТИКА. Для здобувачів освіти, які не бояться математичних задач, мають гарну інтуїцію і люблять мислити. Для тих, хто прагне здобути ґрунтовні знання і зрозуміти, як їх застосувати 

У межах цієї освітньої програми вивчаються основи фундаментальних математичних розділів алгебри, геометрії, математичного аналізу, дискретної математики, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної фізики, обчислювальної математики, варіаційного числення та оптимізації, математичного моделювання, дослідження властивостей і прогнозування поведінки систем на основі емпіричних даних; методи та інструменти програмування.

Освітня програма: Комп'ютерна математика

Кваліфікація: Бакалавр математики. Математик. Вчитель математики. Фахівець з комп'ютерної математики014.09 Середня освіта. Інформатика

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА. Для творчих і креативних здобувачів освіти, які хочуть працювати з дітьми. Не бояться вчитися і розвиватися, знають інформатику настільки добре, щоб пояснити її іншому.

У межах цієї освітньої програми вивчаються: математичний аналіз, дискретна математика, теорія алгоритмів, теорія ймовірностей та математична статистика, алгоритмічні мови, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, педагогіка з основами педагогічної творчості, методика викладання інформатики, сучасні технології у викладанні інформатики, комп'ютерні мережі та інтернет, програмування. Вибіркові дисципліни: база даних та знань, обробка зображень та мультимедіа, сучасні мови програмування, програмування та підтримка Web-застосунків, візуалізація даних, структури даних, інформаційні освітні середовища, математичне та комп'ютерне моделювання, практикум з розв'язування задач підвищеної складності, практикум з розв'язання олімпіадних задач з інформатики.

Освітня програма: Середня освіта (Інформатика, математика)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Інформатика). Вчитель інформатики та математики.


Магістр

111 Математика

Освітня програма: Математика. Математичне і комп'ютерне моделювання

Кваліфікація: Магістр математики. Математик. Викладач математики. Фахівець з математичного моделювання і програмування014.09 Середня освіта. Інформатика

Освітня програма: Середня освіта (Інформатика, математика)

Кваліфікація (перехресний вступ): Магістр середньої освіти (Інформатика). Вчитель інформатики.

Кваліфікація (прямий вступ): Магістр середньої освіти (Інформатика). Вчитель інформатики та математики.