Наукова робота

Науково-дослідна робота на факультеті математики, фізики і комп’ютерних наук проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу і здійснюється з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. На кожній кафедрі факультету виконуються науково-дослідні роботи, які стосуються актуальних проблем методики навчання математики, фізики та інформатики; методики застосування цифрових освітніх ресурсів під час вивчення фізико-математичних дисциплін; застосування в навчальному процесі інформаційних та інноваційних технологій тощо. Дослідження також стосуються проблем структурної релаксації у твердих тілах; побудови розв’язків систем диференціальних рівнянь; вивчення фрактальних властивостей множин, функцій, розподілів; дослідження властивостей напівпровідникових приладів, вивчення теплофізичних явищ тощо.

Факультет на високому рівні забезпечений кваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами, які постійно поповнюються новими докторами і кандидатами наук. Так, у 2020 році відбувся захист однієї докторської  дисертації (доц. Бак С.М., спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння), а у 2018 році захищено три докторські дисертації (Клочко О.В., спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; Зузяк Т.П., спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Мисліцька Н.А., спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)).

Функціонує аспірантура зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика). Викладачі факультету також керують дисертаціями з інших спеціальностей, зокрема 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Активною є видавнича діяльність. Упродовж останнього часу викладачами факультету опублікована низка вагомих наукових і навчально-методичних праць: монографій, навчально-методичних посібників, статей. Серед них – «Теорія та практика формування методичної компетентності вчителя математики в умовах партнерства педагогічного університету та школи» (Михайленко Л.Ф.), «Формування уявлень у молодших школярів про природничо-наукову картину світу: інноваційні технології» (Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.), «Методика навчання геометрії в школі. Практикум» (Матяш О.І., Воєвода А.Л., Михайленко Л.Ф., Наконечна Л.Й., Коношевський О.Л.), «Системи комп’ютерної математики: лабораторний практикум» (Вотякова Л.А., Туржанська О.С.), «Методичний інструментарій формування здатності учнів до математичного моделювання» (Матяш О.І., Катеринюк Г.Д.), «Use of the inter active whiteboard at physics lessons for students of non-physical specialties of pedagogica luniversities» (Сільвейстр А.М., Моклюк М.О.), «Теорія ймовірності та математична статистика» (Захарченко Н.В.), «Космічні вторгнення і планетарний захист біоресурсів» (Мозговий О.В., Стєклов О.Ф., Відьмаченко А.П. та ін.), «Математичне моделювання систем і процесів в освіті/педагогіці» (Клочко О.В.), «Теоретико-методичні засади засвоєння учнями природничо-наукових знань як необхідна умова навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології» (Сиротюк В.Д., Сільвейстр А.М., Моклюк М.О.), «Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів закладів загальної середньої освіти» (Ковтонюк М.М., Клімішина А.Я.), «Секрети підготовки школярів до Міжнародних та Всеукраїнських математичних олімпіад. Теорія чисел» (Лейфура В.М., Ясінський В.А., Мітельман І.М., Панасенко О.Б., Радченко В.М.) та багато інших.

Викладачі активно публікують статті у виданнях, які індексуються SCOPUS та Web of Science, журналах та збірниках наукових праць категорії «Б», зокрема лише у 2020 році їх кількість відповідно становить 25, 8 та 39 статей.

Кафедри факультету постійно проводять міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції. Серед них: «Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики», «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери», «Структурна релаксація в твердих тілах», «Методичний пошук вчителя математики», Конференція-Олімпіада геометричної творчості імені В.А. Ясінського, «Астрономія і сьогодення».

Упродовж останніх кількох років проводимо 1/8 фіналу командної студентської першості світу з програмування АСМ-ІСРС (1-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування). Неодноразово у попередні роки кафедри математики та інформатики, алгебри і методики навчання математики забезпечували проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із математичних наук.

Також факультет організовує чимало науково-методичних заходів місцевого та обласного рівнів: засідання круглого столу «Форсайт розвитку математичної та інформатичної освіти на Вінниччині і в Україні», методичне об’єднання вчителів фізики м. Вінниці на базі центру «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», науково-методичний семінар «Цікава геометрія», конкурс методичної творчості та інші.

У 2020 році вийшов черговий збірник наукових праць викладачів і студентів «Актуальні проблеми математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій», випуск науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас» та збірник наукових праць студентів «Методичний пошук».

Упродовж трьох років брали участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Координатором від ВДПУ для проведення дослідно-експериментальної роботи призначена Тютюн Л.А.

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою наукової діяльності факультету. У 2020-21 н.р. на кафедрах функціонують 28 студентських наукових гуртків, проблемних груп і груп із підготовки до ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, студенти беруть активну участь в конференціях і семінарах.

Вагомими є успіхи наших студентів на Всеукраїнському рівні. Лише впродовж останніх трьох років маємо понад 30 перемог у різних Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та в інших наукових змаганнях. Так, наші вихованці ставали переможцями чи призерами:

  • на Всеукраїнських студентських олімпіадах з математики (Бандерс Марія, 3 місце, керівник доц. Панасенко О.Б.); фізики (Семенюк Дарина, 1 місце, керівник доц. Білюк А.І.); командної олімпіади з програмування (Ткаченко Світлана, Михайлюк Олександр, Бойчук Дмитро, диплом ІІІ ступеня; Бойчук Дмитро, Михайлюк Олександр, Ткаченко Світлана, 1 місце на ІІ етапі і ІІІ місце на третьому етапі; Ткаченко Світлана, Михайлюк Олександр, Бойчук Дмитро, Руденко Сергій, диплом І ступеня, ІІ етап ½ фіналу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування та ¼ фіналу світової першості з програмування АСМ-ICPC, керівник доц. Клочко О.В.); трудового навчання та технологій (Остаповець Богдан, 3 місце, керівник ст. викл. Соловей В.В.);
  • на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фізики та астрономії (Саркісян Оксана, Бабич Ірина, диплом ІІ ступеня, керівник проф. Заболотний В.Ф.; Олішевська Юлія, диплом ІІІ ступеня, керівник доц. Думенко В.П.; Семенюк Дарина, диплом ІІ ступеня, керівник проф. Заболотний В.Ф.); інформатики і кібернетики (Смірнова Анастасія, диплом ІІ ступеня, керівник доц. Клочко О.В.; Руденко Сергій, диплом ІІІ ступеня, керівник доц. Бак С.М.); математики та статистики (Ткаченко Світлана, диплом ІІІ ступеня, керівник доц. Панасенко О.Б.); інформаційно-комунікаційних технології в освіті й інформатики і кібернетики (Ткаченко Світлана, дипломи І та ІІІ ступеня, керівник проф. Клочко О.В.); технологічної освіти (Бірюк Олександр і Юрков Олександр, диплом ІІІ ступеня, керівник доц. Матвійчук А.Я.; Бойчук Світлана і Музика Олена, диплом ІІ ступеня, керівник доц. Глуханюк В.М.).

Також восени 2019 року команда студентів у складі Дмитра Бойчука, Світлани Ткаченко, Юрія Люлька (тренер Оксана Клочко, співтренер студент магістратури Руденко Сергій) посіла І місце серед команд педагогічних закладів освіти у ІI етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (1/4 фіналу першості світу ACM ICPC) у Південно-західному регіоні. Далі ця команда посіла ІI місце серед команд педагогічних закладів освіти у ІІI (фінальному) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у другій групі.

Крім того, 7 студентів взяли участь у інших наукових змаганнях (поза планом МОН України). Зокрема, 4 студенти у Чотирнадцятій міжнародній студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «КPI-OPEN». Також 3 студенти взяли участь у 13-й Міжнародній олімпіаді з програмування на Кубок академіка І.Н. Векуа. Команда в складі студентів Дмитра Бойчука, Світлани Ткаченко, Юрія Люлька (тренер Оксана Клочко) посіла І місце по Україні серед педагогічних закладів вищої освіти.

Цього ж року студент Дмитро Бойчук (тренер Оксана Клочко) посів І місце в номінації «Алгоритми та структури даних» на олімпіаді з програмування та ІТ-технологій від компанії Delphi SOFTWARE.

Відповідно до укладених міжнародних угод співпрацюємо з такими закордонними вищими навчальними закладами: Університет імені Яна Кохановського (факультет точних та природничих наук, м. Кельце, Польща), Morgan State University (Baltimore, USA), Празький інститут підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія), Каракалпакський державний університет імені Бердаха (Узбекистан), Бєльцкий державний університет імені Алеку Руссо (Молдова), підприємство «ABI-Solutions» (м. Лугано, кантон Тічино, Швейцарська Конфедерація).

Викладачі факультету активно долучаються до взаємного обміну з європейськими країнами науковими та дидактичними досягненнями, друкуючи результати своїх наукових досліджень у міжнародних журналах та беручи участь у міжнародних конференціях. Більшість викладачів пройшли міжнародне стажування у закордонних ЗВО.

У рамках укладених угод продовжується тісна співпраця з закладами вищої освіти України, зокрема з такими: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Вінницький національний технічний університет, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» (механіко-машинобудівний інститут); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та іншими.

Кафедри факультету підтримують наукові зв’язки з провідними науковими центрами України: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича, Інститут надміцних матеріалів НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Львівський фізико-механічний інститут НАН України, Астрономічна асоціація України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України.

У 2020 році кафедра математики та інформатики (у складі проф. Ковтонюк М.М., доц. Бак С.М., доц. Тютюн Л.А., ст. викл. Ковтонюк Г.М., ст.викл. Семенець Д.А., ст.викл. Соя О.М., асист. Леонова І.М., студент Чикішев А.О.) взяла участь у конкурсі Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, представивши на конкурс два проєкти: великий «Математичний сквер Платонові тіла» (керівник проєкту доц. Тютюн Л.А.) та малий «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок» (керівник проєкту ст. викл. Семенець Д.А.). Другий проєкт за результатами голосування здобув перемогу в даному конкурсі.