Спеціальність 124 Системний аналіз

Освітній ступінь

Бакалавр

Форма навчання

денна

Термін навчання

3 р. 10м.

Ліцензований обсяг

25

Освітня програма

Системний аналіз

Державне замовлення

5 (прогноз)

Вступ

на основі повної загальної середньої освіти
ЗНО:
1 Математика (0,45)
2. Українська мова та література (0,2)
3 Історія України або іноземна мова, або географія або біологія, або фізика  або хімія (0,2)
4. Атестат (0,1)
5. Підготовчі курси (0,01)

на основі ОКР молодшого спеціаліста та для осіб, які здобувають ОС бакалавра
ЗНО:
1. Українська мова
2. Математика або історія України
Вступний іспит – Математика (усно)

Статистика вступу

Основні дисципліни

Елементарна математика, математична логіка, основи алгебри і числові системи, алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, дискретна математика, теорія графів, теорія ймовірностей та математична статистика, алгоритми і структури даних, методи наближених обчислень, основи системного аналізу, математичне моделювання, теорія алгоритмів, теорія інформації і кодування, основи операційних систем, теорія програмування, методика розробки програм, основи web-програмування, програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, функціональне програмування, машинне навчання, теорія керування, теорія прийняття рішень, системи штучного інтелекту, теорія і практика побудови компіляторів, основи робототехніки, комп’ютерні мережі, візуалізація даних, аналіз даних, проектування програмних систем, моделювання складних систем, технології захисту інформації, основи тестування програмного забезпечення, математичне програмування, методи оптимізації та дослідження операцій, бази даних та інформаційні системи

Працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати інженерами-програмістами, фахівцями з аналізу даних і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах

Додаткова інформація

Остаточний конкурсний бал множиться на:

    • регіональний коефіцієнт 1,02;
    • галузевий коефіцієнт 1,02 (для заяв з приорітетністю 1 та 2);
    • сільський коефіцієнт 1,05 (для осіб, які здобули освіту на території сіл у рік вступу).